• Offertes zijn vrijblijvend en gelden twee weken na de offertedatum, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Het aantal deelnemers aan een workshop is minimaal 8.
 • Het maximaal aantal deelnemers is 40. Als het programma het toelaat kan dit aantal eventueel uitgebreid worden naar meer. Dit ter beoordeling van Kookbeleving.
 • De reservering is bindend als deze door Kookbeleving schriftelijk / per mail is bevestigd.
 • Een week voor de aanvang van de overeengekomen activiteit dient het aantal deelnemers bekend te zijn bij Kookbeleving.
 • Is het werkelijke aantal deelnemers tijdens de workshop lager dan in de bevestiging staat vermeld heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs.
 • Wil de opdrachtgever extra deelnemers laten deelnemen, dan is het ter beoordeling van Kookbeleving of het programma dit toelaat. De extra kosten worden separaat in rekening gebracht.
 • De door Kookbeleving gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.
 • Prijswijziging voorbehouden.

Betalingsvoorwaarden:

 • Voor de betaling ontvangt de deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemers een factuur.
 • We hanteren een betalingstermijn van 10 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • De factuur dient op de datum van uitvoering van de afgenomen activiteit betaald te zijn. Met inachtneming van de betalingstermijn van 10 dagen na verzending van de factuur, wordt bij overschrijding van 7 dagen na de betaaltermijn een verhoging toegepast van 5 %. Is 14 dagen na deze verhoging het verschuldigde bedrag nog niet ontvangen, wordt wederom een verhoging van 5 % toegepast.

Workshops op basis van individuele inschrijving:

 • Een inschrijving voor een workshop waarop individueel kan worden ingetekend, is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
 • Bij onvoldoende aanmelding behoudt Kookbeleving zich het recht voor de geplande workshop geen doorgang te laten vinden.
 • Indien het voorgaande van toepassing is, zal uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de start van de geplande workshop zal de deelnemers dit gemeld worden.
 • Eventueel betaalde kosten voor deelname ontvangt de inschrijver in dat geval retour.

Algemeen:

 • Een reguliere kookworkshop duurt maximaal 4 ½ uur.
 • Blijft een groep langer dan 4 ½ uur dan brengen we daarvoor
  € 35,00 per half uur in rekening. (ex btw)
 • Bij de afgesproken prijs is inbegrepen: koffie, thee, frisdrank en bier volledig; alcoholhoudende drank: het aantal flessen wijn (rood, wit, rosé) dat maximaal is inbegrepen is maximaal gelijk aan de helft van het aantal deelnemers. Bij meer aangebroken flessen wordt een meerprijs van € 12,50 (incl. BTW) per aangebroken fles berekend.
  Afwijkingen in deze regels kunnen worden opgenomen in de offerte.
 • Extra kosten dienen contant of per pin te worden afgerekend.Het eerste half uur van de workshop rekenen we tot ‘inlooptijd’. Daarna starten we met de uitleg en gaat ieder in groepjes aan de slag. Komt een deelnemer later, dan sluit deze aan bij een van de reeds geformeerde groepjes.Wanneer een reservering is gemaakt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering meer dan 2 weken voor de aanvangsdatum worden  geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor aanvang wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen een week voor aanvang wordt 100 % van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Kookbeleving is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Kookbeleving is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van deelname aan activiteiten.
 • Bij Kookbeleving staat het plezier beleven aan het met elkaar koken en de ‘gezamenlijke beleving’ op de eerste plaats. Daarbij kan de deelnemer leren van hetgeen gedaan of gezegd wordt, maar leren is niet het primaire doel van Kookbeleving.
 • Het is niet toegestaan te roken in de kookstudio.
 • Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat de kookstudio zich in een bewoond gebied bevindt waar buren naast en boven de studio wonen. Geluidoverlast dient voorkomen te worden.
 • Indien bepaalde producten van het vooraf afgesproken menu niet voorradig zijn, behoudt Kookbeleving zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.
 • Aan de Zuidsingel kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is Parkeergarage ‘Koestraat’ (ingang Grote Haag)

Speciale arrangementen:

 • Voor activiteiten in de kookstudio waarbij personeel van Kookbeleving wel aanwezig is, maar niet de inhoudelijke verantwoording draagt en waarbij drank wordt afgenomen van Kookbeleving, gelden voor wijn, bier en frisdrank algemene horecaprijzen. Deze dienen contant te worden afgerekend.
 • De kookstudio kan in bijzondere gevallen worden onderverhuurd aan derden.
 • Het geldende tarief (2019): Basishuur: € 350,00 exclusief 21 % btw per dagdeel inclusief koffie/thee
 • De studio dient schoon en opgeruimd te worden opgeleverd zoals deze bij aanvang van de huur is aangetroffen. Geluidsoverlast voor de buren dient te worden voorkomen.
 • Er mag buiten geen (alcoholhoudende) drank worden genuttigd.
 • Prijzen drank bij onderverhuur op aanvraag te verkrijgen.

Kookbeleving – Koken is een beleving