• Offertes zijn vrijblijvend en gelden twee weken na de offertedatum, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Het aantal deelnemers aan een workshop is minimaal 8.
 • Het maximaal aantal deelnemers is 40. Als het programma het toelaat kan dit aantal eventueel uitgebreid worden naar meer. Dit ter beoordeling van Kookbeleving.
 • De reservering is bindend als deze door Kookbeleving schriftelijk / per mail is bevestigd.
 • Een week voor de aanvang van de overeengekomen activiteit dient het aantal deelnemers bekend te zijn bij Kookbeleving.
 • Is het werkelijke aantal deelnemers tijdens de workshop lager dan in de bevestiging staat vermeld heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs.
 • Wil de opdrachtgever extra deelnemers laten deelnemen, dan is het ter beoordeling van Kookbeleving of het programma dit toelaat. De extra kosten worden separaat in rekening gebracht.
 • De door Kookbeleving gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.
 • Prijswijziging voorbehouden.

Betalingsvoorwaarden:

 • Voor de betaling ontvangt de deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemers een factuur.
 • We hanteren een betalingstermijn van 10 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • De factuur dient op de datum van uitvoering van de afgenomen activiteit betaald te zijn. Met inachtneming van de betalingstermijn van 10 dagen na verzending van de factuur, wordt bij overschrijding van 7 dagen na de betaaltermijn een verhoging toegepast van 5 %. Is 14 dagen na deze verhoging het verschuldigde bedrag nog niet ontvangen, wordt wederom een verhoging van 5 % toegepast.

Workshops op basis van individuele inschrijving:

 • Een inschrijving voor een workshop waarop individueel kan worden ingetekend, is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
 • Bij onvoldoende aanmelding behoudt Kookbeleving zich het recht voor de geplande workshop geen doorgang te laten vinden.
 • Indien het voorgaande van toepassing is, zal uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de start van de geplande workshop zal de deelnemers dit gemeld worden.
 • Eventueel betaalde deelname kosten ontvangt de inschrijver in dat geval retour.

Algemeen:

 • Een reguliere kookworkshop duurt maximaal 4 ½ uur.
 • Blijft een groep langer dan deze 4 ½ uur dan brengen we daarvoor € 35,00 excl. BTW per half uur in rekening.
 • Bij de afgesproken prijs is inbegrepen: koffie, thee, frisdrank en bier volledig; alcoholhoudende drank: het aantal flessen wijn (rood, wit, rosé) dat maximaal is inbegrepen is maximaal gelijk aan de helft van het aantal deelnemers.
  Bij meer aangebroken flessen wordt een meerprijs van € 12,50 (incl. BTW) per aangebroken fles berekend. Deze kosten dienen contant te worden voldaan. (er is geen mogelijkheid om te pinnen)
  Afwijkingen in deze regels kunnen worden opgenomen in de offerte.
 • Extra kosten dienen contant te worden afgerekend. Er is geen mogelijkheid om te pinnen.
 • Het eerste half uur van de workshop rekenen we tot ‘inlooptijd’. Daarna starten we met de uitleg en gaat ieder in groepjes aan de slag. Komt een deelnemer later, dan sluit deze aan bij een van de reeds geformeerde groepjes.
 • Wanneer een reservering is gemaakt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering meer dan 2 weken voor de aanvangsdatum worden  geen kosten in rekening gebracht.
  Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor aanvang wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen een week voor aanvang wordt 100 % van de deelnamekosten in rekening gebracht.
 • Kookbeleving is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Kookbeleving is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van deelname aan activiteiten.
 • Bij Kookbeleving staat het plezier beleven aan het met elkaar koken en de ‘ gezamenlijke beleving ’ op de eerste plaats. Daarbij kan de deelnemer leren van hetgeen gedaan of gezegd wordt, maar leren is niet het primaire doel van Kookbeleving.
 • Het is niet toegestaan te roken in de kookstudio.
 • Indien bepaalde producten van het vooraf afgesproken menu niet voorradig zijn, behoudt Kookbeleving zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.
 • De kookstudio wordt niet onderverhuurd aan andere kookbedrijven. Alle activiteiten in Studio Kookbeleving vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van Kookbeleving.
 • In de Reigerstraat en de straten rondom is een parkeervergunningenbeleid van kracht.

Speciale arrangementen:

 • Voor activiteiten in de kookstudio waarbij personeel van Kookbeleving wel aanwezig is, maar niet de inhoudelijke verantwoording draagt en waarbij drank wordt afgenomen van Kookbeleving, gelden voor wijn, bier en frisdrank algemene horecaprijzen. Deze dienen contant worden afgerekend.

Tijdens de workshops van Kookbeleving staat het onze gasten vrij om gebruik te maken van de drank die we gratis aanbieden. Turven wie wat en hoeveel drinkt vinden we niet fijn en ook willen we niet dat onze gasten zich gedachteloos storten op onze wijnvoorraad.
Wij hanteren de volgende spelregels om het voor iedereen overzichtelijk en acceptabel te houden.wijn

Inbegrepen zijn:
Koffie /thee na afloop van de workshop
Cola (light en regular)
Spa rood
Jus d’ orange
bier (flesje)

Wijn (rood, wit, rosé)
Maximaal een halve fles per persoon bieden we gedurende de workshop gratis aan.

Het aantal aangebroken flessen daarboven wordt separaat in rekening gebracht à € 12,50 (incl. BTW) per aangebroken fles.
(Betaling liefst direct per contant; er is geen mogelijkheid te pinnen.)

Er wordt geen sterke drank geschonken.

Kookbeleving – Koken is een beleving